Vi låter våra kunder berätta

Långa kundrelationer tyder på ett framgångsrikt samarbete

Tack vare vårt effektiva arbetssätt och våra högklassiga slutprodukter har vi bildat långvariga samarbetsrelationer med våra kunder. Vi kan berätta vad som är produktionsmässigt klokt och därigenom hjälpa våra kunder att få kostnadsbesparingar. Vad tycker våra kunder om oss och kvaliteten på vårt arbete?

Abloy Oy

”CNC-Tekniikka designar och tillverkar verktyg åt oss och är involverad i våra produktutvecklingsprojekt. Under vårt långa samarbete har CNC-Tekniikka lärt känna våra verktyg och produkter, så de vet genast vad vi pratar om utan att vi behöver förklara saker från början. Det här sparar tid."

ABB Oy, Smart Power-produktutveckling

CNC-Tekniikka är vår partner i utvecklingsprojekt av nya kopplingsprodukter och deras mekaniska delar, samt i optimeringen av våra befintliga produkter. Med CNC-Tekniikka är kvaliteteten en av indikatorerna och kundens förmån en prioritet i varje skede av processen.

ABB Oy, Smart Power-upphandling

"Vi har ett långt samarbete bakom oss, där CNC-Tekniikka tillverkar komponenter och relaterade verktyg efter ABB:s designbehov. Till CNC-Tekniikkas styrkor hör den kunskap och kännedom om våra produkter som har fötts genom vårt långa samarbete. De förstår hur varje komponent används i det större perspektivet och kan därmed föreslå ...