Referens

”CNC-Tekniikka designar och tillverkar verktyg åt oss och är involverad i våra produktutvecklingsprojekt. Under vårt långa samarbete har CNC-Tekniikka lärt känna våra verktyg och produkter, så de vet genast vad vi pratar om utan att vi behöver förklara saker från början. Det här sparar tid."...

CNC-Tekniikka är vår partner i utvecklingsprojekt av nya kopplingsprodukter och deras mekaniska delar, samt i optimeringen av våra befintliga produkter. Med CNC-Tekniikka är kvaliteteten en av indikatorerna och kundens förmån en prioritet i varje skede av processen....

"Vi har ett långt samarbete bakom oss, där CNC-Tekniikka tillverkar komponenter och relaterade verktyg efter ABB:s designbehov. Till CNC-Tekniikkas styrkor hör den kunskap och kännedom om våra produkter som har fötts genom vårt långa samarbete. De förstår hur varje komponent används i det...