Author: Admin

"CNC-Tekniikka suunnittelee ja valmistaa meille työkaluja ja on mukana tuotekehitysprojekteissamme. Pitkän yhteistyömme aikana CNC-Tekniikka on oppinut tuntemaan työkalumme ja tuotteemme, joten he tietävät heti mistä puhutaan, eikä asioita tarvitse ryhtyä selittämään alusta saakka. Tämä säästää aikaa."...

CNC-Tekniikka on kumppanimme uusien kytkintuotteiden ja niiden mekaniikkaosien kehitysprojekteissa sekä olemassa olevien tuotteidemme optimoinnissa. CNC-Tekniikalla laatu on mukana mittarina ja asiakkaan etu prioriteettina prosessin jokaisessa vaiheessa....

  Meillä on takana pitkä yhteistyö, jossa CNC-Tekniikka valmistaa ABB:n designin vaatimusten mukaisia komponentteja sekä niihin liittyviä työkaluja.   Yksi CNC-Tekniikan vahvuuksista on pitkän yhteistyön kautta syntynyt tietämys ja tuntemus juuri meidän tuotteistamme. He ymmärtävät, mihin kutakin komponenttia käytetään isommassa kuvassa ja osaavat siten ehdottaa kokonaisuutta tukevia ratkaisuja....