Verktygstillverkning

Lång erfarenhet och starkt kunnande inom konstruktion är trumfkort för kvalitativ verktygstillverkning. Under åren samlad erfarenhet av olika material, hjälper kunden att hitta den bästa och mest kostnadseffek-tiva metoden för tillverkning av sina produkter.

I dag deltar CNC-Tekniikka Oy redan i produktens utvecklingsfas, därmed kan man optimera produktens tillverkningsmöjlighet och kostnadseffektivitet.