Kontakt

Verkställande direktör,
försäljning och administration +358 2 07579952
Miika Kosunen
 
Tunnplåtsverktyg, +358 2 0757 9953
Reijo Vuorenmaa, konstruktionschef
 
Underleverantörsbearbetning, +358 2 0757 9954
Mauno Vuorenmaa, produktionschef
 
Stansningsarbeten, +358 2 0757 9959
Miguel Garcia Carme, utvecklingsdirektör