Företag

CNC-Tekniikka Oy har en lång historia i tillverkning av tunnplåtsverktyg. Sedan 1980 har företaget svarat på utmaningar inom elektronik-, konstruktions-, el- och fordonsindustrin. I dag är CNC-Tekniikka Oy verksamt inom tre ömsesidigt stödjande sektorer: tillverkning av tunnplåtsverktyg, komponenttillverkning och under-leverantörsbearbetning av krävande detaljer. Dessutom har företaget tillverkat produktionslinjer till olika delar av Europa.

CNC-Tekniikka Oy har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Certifiering enligt BS EN ISO 9001 och EN ISO 14001 har varit i bruk sedan år 2004.